Khuyến Mại 2:mua 20 tặng 1

Chương trình Khuyến Mãi mùa hè khi mua 20 cuộn cáp đồng trục kèm nguồn RG59+2C loại 100 mét

hoặc 5 cuộn loại 305 mét 

Tặng ngay 1 cuộn cáp mạng dùng cho internet cat5e UTP loại 100met