Giới Thiệu Công Ty TNHH Vi Tính Minh Bảo

Công Ty TNHH MTV Điện Tử Tin Học Minh Bảo

1. Nhập Khẩu, Phân phối cáp mạng Superlink tại Việt Nam

  http://superlink.com.vn   hoặc http://superlink.vn

2. Đại lý ủy Quyền Phân phối Bộ lưu điện Upselect

 http://upselec.com

3. Đại Lý Ủy Quyền Phân phối Bộ lưu điện Prolink 

http://prolinkvietnam.com 

4. Chuyên Nhập Khẩu và Phân phối các thiệt bị công nghệ hiện đại

http://superpower.vn 

5. Đối tác kinh doanh của các hãng công nghệ thông tin